pátek, dubna 14, 2006

Konference a soutěže

Blíží se konec semestru, a proto začne většina akademické obce s roustoucí frekvencí objíždět všechny možné (a často obskurní) konference, případně soutěže. Mnohdy bez ohledu na vypsaná témata a relevantnost vlastních příspěvků...Bohužel! Dva lingvistické sedánky pořádá i Katedra bohemistiky UP: 15. - 17. 5. Konferenci mladých lingvistů (připravujeme s Danem F. workshop na téma: Mluva afatiků - hranice normality) a 26. 4. soutěž Student a věda (Vítek bude mít příspěvek o ne/existujicí sémiotické koncepci v díle V. Mathesia:-)). Mladí lingvisté mají letos ambiciózní téma: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov, uvidíme, kolik účastníků se o něj alespoň otře. Pokouším se připravit příspěvek zabývající se porovnáním de Saussurovy (sémantické?) koncepce vztahu mezi jazykem a světem (zejména otázkou vztahu struktury jazyka a světa a vymezením vztahu mezi termíny hodnota, význam a pojem) s danešovsko-dokulilovskou koncepcí, která by měla na de Saussura po svém navazovat. Premisou (impulsem) jsou problémy v samotných předpokladech jejich teorií/konstrukcí, inspirací jsou některá zjištění tzv. analytických (např. Quine, Rorty, Davidson) i "neanalytických" filosofů (Derrida). Závěrem by měla být výzva k dynamičtějšímu pohledu na jazyk/řeč a způsoby jejich popisu a poohlédnutí se po metodologiích, které by to umožňovaly (při zachování racionality a exaktnosti takového popisu). Uvidíme. Koncept příspěvku se tu snad brzy objeví...

Žádné komentáře: