pátek, dubna 21, 2006

Z věd o jazyce I: čtenář Hjelmsleva

Popis musí být nerozporný, vyčerpávající a co nejjednodušší. Požadavek nerozpornosti je nadřazen požadavku vyčerpávajícího popisu. Požadavek vyčerpávajícího popisu je nadřazen požadavku jednoduchosti. (Luis Hjelmslev, O základech teorie jazyka)

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Hjelmslev takto definuje tzv. operaci, tedy operace je "popis...atd.". Takovouto operací je věda nebo metajazyk. To, čemu Hjelmslev říká konotativní sémiotika, operací není. Podle Barthese tak vzniká jakýsi třístupňový celek, kde řeč na úrovni denotace je metajazykem, ale tento tento metajazyk je zachycen v procesu konotace. Historie vědy by byla historií metajazyků. Každá věda by zanikala vlivem vlastního metajazyka (řeči, která o ní bude mluvit).