pondělí, dubna 30, 2007

Cursus Finis Africae XIX: O několika hororových antologiích popáté

Jednou ze dvou jednoznačně nejlepších předlistopadových hororových antologií, které se mi zatím dostaly do ruky, je mnou již několikrát zmiňovaný výbor "světových horrorů" Lupiči mrtvol. Uspořádal jej Jan Zábrana a napsat o Lupičích mrtvol cokoliv zajímavého je nesmírně těžké. Důvod je prostý a paradoxní zároveň: je to kniha velmi dobře "udělaná" a téměř všechno podstatné do ní vepsal svou předmluvou i medailonky jednotlivých autorů sám editor. Navíc téměř na den přesně před rokem o ní pár výstižných řádků přidal na web blogující znalec hororu Apache, takže já připojím jen pár vlastních postřehů. Snad budou k věci.
Lupiči mrtvol vyšli v roce 1970 a patří do té skupiny antologií, které neobsahují pouze specialisty žánru (byť těch tu pár také je, a přímo zásadních), ale snaží se rovněž "problematizovat" jeho hranice zařazením autorů, kteří si získali slávu na poli jiném (a často kritiky uznávanějším). Tímto pojetím tak stojí "proti" druhé z věží tehdejší hororové produkce - Tiché hrůze Tomáše Korbaře, která loví pouze v temných hororových tůních.
Zasádní přínos Lupičů mrtvol přitom spočívá rovnou měrou nejen ve vybraných autorech/dílech, ale také v pečlivé Zábranově práci komentářové, která je sice malým, ale důležitým pilířem pro přemostění mezer, jichž je ve zdejším literárním povědomí o hororu pořád víc než dost. Úvodní studie nazvaná trefně Rozkoš z hrůzy je téměř iniciačním vymezením souřadnic hororu v prostoru (obecně-) literární produkce a tradice a zároveň pokusem o zhuštěné nalezení jeho esenciálních vlastností (pokud jste metafyzici aristotelské provenience) nebo prostě jen - nejspíš kulturně podmíněných - charakteristik (to pokud jste quineovci). Kromě toho Zábrana naznačí možnosti typologie motivů a různých topoi hororové tvorby v synchronním i diachronním pohledu, což je předmět mimořádně zajímavý. Brilantním shrnutím této snahy je ale nakonec hlavně jeho gnómicky prostý výrok: "Dobrý horor se snaží vyvolat hrůzu, nikoliv žaludeční nevolnost." Myslím, že tím je vytýčena jedna z mála ostrých hranic tohoto jinak po čertech amébovitého literárního organismu.
Jak bylo již řečeno výše, v Lupičích mrtvol se setkává pozoruhodná směsice autorů: hybridnímu výběru poskytuje oporu pouze časová osa, dle níž jsou jednotliví představení autoři řazeni. Že ale přitom nemůže jít o nějaké dějiny hororu jako žánru, je již z výše řečeného doufám jasné. Koneckonců, na druhé straně "slovo horror neznamená nic víc a nic méně než hrůza, děs".
V kořenech sbírky tedy pevně dlí mistři zakladatelé Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce nebo třeba Robert Louis Stevenson, za kmenové autory lze považovat Howarda Phillipse Lovecrafta nebo později Raye Douglase Bradburyho, tak trochu čerstvými letorosty jsou pak Roald Dahl či William F. Nolan (i když chronologie tvorby je tu poněkud relativní). A do této nosné "konstrukce" jsou Zábranou nečekaně, zato umně vpleteni autoři "nehororoví", jako jsou např. Ivan Bunin, Virginia Woolfová nebo William Faulkner. Že toto potvrzení výše zmiňovaného Zábranova citátu o významu slova "horror" funguje báječně, posoudíte nejlépe na základě vlastních prožitků. Zde je můj aperitiv (s omluvou všem, kdo už četli Zábranovy medailonky!).

Berenice E. A. Poea není povídkou zas až tak populární (lépe řečeno nakladatelsky recyklovanou), to jí ale neubírá na síle. Myslím, že příběh o poněkud patologickém citovém vztahu nese základní atributy Poeova mistrovství (především horečnatost Poeových "vypravěčů" mi přijde mimořádně sugestivní), a to včetně rozkošné pointy. Je až s podivem, jak dokáže tento "normovač" lehkých žánrů ve svých textech propojit strhující šílenství jednajících postav s chladnou logikou vyprávění. Sám jsem hledal cestu k Poeovi dlouho, ale věřím, že v posledních měsících jsem ji definitivně našel.

Další klasik, Ambrose Bierce, je zastoupen hned dvěma kratšími texty: Tajemstvím Macargerovy rokle a miniaturou Jedné letní noci (obsažené také ve výboru Oči plné děsu). Obě vystihují Biercovu zálibu v černěhumorné duchařině (nečekejte žádné netradiční motivy, spíš zaujme autorův typický "point of view" hraničící až s cynismem). Přiznám se, že i když mi ne vše od mistra Ambrose je vždy pochuti, některé jeho texty mám rád. Nedosahuje sice literární velikosti Poea (jak o tom konečně píše v předmluvě i Jan Zábrana), v hrůzných nápadech se mu ale leckdy vyrovná! Bierce chce především šokovat (zejména v Jedné letní noci), v lepších textech mu ale není proti mysli trocha toho poctivého strašení. A Macargerova rokle je jen dalším důkazem toho, že hrůza není jen záležitostí okamžiku setkání s nevysvětlitelným (jež může být relativizováno poukazem na selhání chladného rozumu), ale že může být ještě s odstupem gradována. Třeba skrze objektivní potvrzení daných skutečností. A v hrůze na druhou je pan Bierce mistrem!

Prvním nehororovým autorem, který ovšem za svého života napsal i notně strašidelných kusů, je čtenářům (nejen podobných výborů) dobře známý Guy de Maupassant. Pro tento výbor původně připravovaná povídka Horla (asi nejlepší Maupassantův horor, je obsažen v antologii Fantastické povídky) byla nakonec z dobrých důvodů nahrazena Zločincovou rukou a Zpovědí, a i když patří autor k Mistrům literatury, ani jeden z textů mě příliš nenadchnul. Zločincova ruka nenabídla k všednímu motivu nic příliš zajímavého, Zpověď alespoň zaujala podivným chladem a jakousi téměř přestylizovanou zvrhlostí. Horle se ale ani tak zdaleka nevyrovná.

Titulní povídka z pera "dobrodruha" R. L. Stevensona je klasickým strašidelným příběhem o vině a trestu (oblíbené to Stevensonovo téma) s půvabnou pointou, již nemožno přiblížit nejen kvůli dobrému vkusu... Dýchají z ní všechny ty bryčky, cylindry a plynové lampy, ale je cítit také notně zatuchlého vzduchu piteven, laboratoří šílených vědců a Londýna čekajícího na svého Jacka Rozparovače. A abych nezapomněl - těch půvabně mrazivých lidových historek o hřbitovech a umrlcích.

Jedním z autorů, pro které mám v hororovém ranku slabost, je Hektor Hugh Munro, známý více jako Saki. Čeští čtenáři mají možnost se s ním seznámit v několika výborech z jeho tvorby (např. Léčba neklidem nebo Kruté šprýmy) a také v několika hororových antologiích (kromě této ukázku z jeho tvorby obsahují také např. Půlnoční povídky). Tento mistr stylu, nápadu, schopnosti gradovaného napětí a ukrutné, slastně kruté pointy nezklamal ani v černohumorné (pro něj tak příznačné) skazce Sredni Vaštar. Takže pozor, upjaté staré panny vychovatelky. Bučení mlčenlivého "vola" hýbe i malými příběhy!

Zábranův široký rozhled umožnil uvést do vybrané společnosti také jednoho nositele Nobelovy ceny za literaturu - Rusa Ivana Bunina, ceněného především kvůli "bohatosti jazyka" a mistrovskému stylu, čehož potvrzením může být i kratičká Strašná povídka. Jen letmo načrtnutá situace jedné noci. Jenomže načrtnutá mistrovsky... a ten konec:) Mám pro ruské strašidelnosti slabost - hororové texty Gogola, Turgeněva apod. žhnou podivně uhrančivou silou, je v nich něco vzpírajícího se chladné západní religiozitě; zřetelně v nich pociťuji ten svár s východním mysticizmem a pohanstvím. Buninova povídka není sice z tohoto rodu (navíc je situována do jeho exilu ve Francii), i ona má v sobě ale cosi z té zlověstné iracionality lidské duše, kterou jsou moje oblíbené texty tak prostoupeny. Bunin má pravdu: "Přece jen to nejstrašnější na světě je člověk, jeho duše." Zkuste třeba Andrejevovu Fixní ideu!

Jestliže Buninova přítomnost byla nečekaná, zařazení Virginie Woolfové, synonyma pro literární impresionismus a autorskou smetánku, je přímo šokující. Zároveň je ale důkazem neuvěřitelného Zábranova citu, skrze který sám naplňuje jím zmiňovaný požadavek na pozorného čtenáře. Textově Woolfová nepřekvapí, protože ke klasickému hororu má její Dáma v zrcadle: odraz nepředstavitelně daleko. Jenomže hrůza se může skrývat v malých střípcích, z nichž složený obraz naplní následně děsem.
Tento fantastický záblesk vhledu do jedné duše (provedený jinak než u Bunina) je školou nejen pro autora, ale i pro čtenáře.

Vybrat také nějaký Lovecraftův text do hororové antologie je poměrně nesnadné, i když důvody jsou pochopitelně naprosto odlišné: jednak je představování Lovecrafta nošením sov do Atén (ale zkuste ho opomenout!), jednak si "pan Weird" liboval častokrát v rozsáhlejších textech. Hrůzný stařec je proto jakýmsi kompromisem, podle mého názoru však trochu zavádějícím, protože Lovecraftova síla leží v jiných kusech. Hrůzný stařec představuje spíš takovou hříčku. Nikoliv však lehkou. Pokud ale chcete poznat Lovecraftovu sílu, sáhněte spíš po některém z toho mála u nás vydaných výborů z jeho díla (zhruba tři jsou slušné) nebo třeba po antologii Dotek zla.

Dalším literárním šokem jsou Růže pro Emili nikoho menšího než W. Faulknera. Famózní text spěje kronikářsky pomalu, ale neúprosně k rozuzlení, které je děsivé ve své neodvratnosti, před níž nejspíš podvědomí mnohých z nás tak dlouho zavíralo oči, až se mu podařilo pomyšlení na ni prostě vytěsnit. I proto je pointa takovým šokem. Přitom je celý příběh vyprávěn až s jakýmsi odstupem, jenom se v něm, jak napsal Zábrana, dějí občas podivné věci. A Faulkner je tak dalším důkazem toho, že když se hororového tématu zmocní velikán literatury, dá často zapomenout na mnohé uznávané ikony žánru.

Povídka Muž, který měl rád Dickense je kapitolou z románu Hrst prachu svého času velmi populárního autora (sic!) satirických a temně humorných textů Evelyn Waugha. Děsivě černý příběh o ztraceném cestovateli představuje sice mírně očekávatelnou, ale o nic strašnější noční můru, jejíž pointa je hrůzná především svou otevřeností...

Uznávaný autor žánru, Ray Bradbury, je zastoupen hned třemi kratšími texty - Větrem, Emisarem a Kostlivcem - a všechny jsou výborné (všechny u nás vyšly také v jiných výborech). Osobně mám nejradějí Vítr - ten šíleně se stupňující dialog mezi mužem a jeho kamarádem uvězněným v domě, kolem kterého se zvedá vítr. O tom, že je Bradbury fantastickým vypravěčem s nepřekonatelně poetickým viděním světa, jsem už několikrát psal. O tom, že dokáže být rozkošně krutý, také. Takže teď jen pro doplnění: má taky neuvěřitelné nápady!

Malý svět Lewise Stillmana ve své době velmi nadějného, ale nakonec u nás nepříliš známého Williama F. Nolana (další jeho text vyšel také v antologii Dotek zla) má sice v rodokmenu science fiction, ale pečlivě budovanou atmosférou ohrožení a stále oddalovaným i když neodvratným rozluštěním hrozivého tajemství (pro čtenáře, nikoliv pro postavu!) směřuje k hororu. Pokud chcete vědět, proč se Lewis Stillman plíží jedním nesmírným hřbitovem, zaplatíte hodně. Obzvlášť proto, že tím hřbitovem je Los Angeles. Jedna z pointových perel, pro mě z rodiny Kuttnerova fantastického Byl to démon!

Představovat Roalda Dahla naproti tomu nemá smysl. I když jeho povídky zařazované do podobných antologií jsou si svým způsobem podobné, nikdy nezklamou. Jsou černohumorné, výborně napsané a mají pointu, nad kterou mě většinou přepadne, kupodivu, smích. Jenom je trochu hysterický. Myslím, že přesně takový, jakému by propadla leckterá postava jeho příběhů. Třeba ona tichá milá paní ze Skopce na porážku.

Pro tehdejšího (a leckterého dnešního) čtenáře (včetně Jana Zábrany) bylo a bude velkou neznámou jméno Stephena Grendona. Jak už ale prozradil na svém blogu Apache, je to pouze jeden z pseudonymů Augusta Williama Derletha, blízkého přítele a spolupracovníka Lovecraftova a následného pečovatele o mistrům odkaz (založil např. slavné nakladatelství Arkham House). Derleth je dalším z okruhu autorů tzv. Cthulhu Mythos, přestože jeho do výboru zařazená povídka Pán z Prahy mi připomněla spíš klasickou ghost story v duchu Montague Rhodes Jamese. Podobně jako James ani Grendon se nesnaží skrývat to, co je zřejmé, pouze vypráví příběh. A právě někde v tom kontrastu zřetelného "klidu" vyprávění a jeho děsivého obsahu se skrývá klíč k ne/příjemnému chvění. Grendon sice nedosahuje kvality nejlepších Jamesových kusů, přesto je jeho příběh solidní variací v žánru duchařské povídky.

Pauline C. Smithová představuje už polohu soudobějšího hororového mainstreamu (např. tematicky). Její "sousedská" povídka (vyšla u nás také později v jedné z "hitchcockovských" antologií) sice není žádným strhujícím kusem, neoplývá šokující pointou, není odvážným literárním experimentem. Je "pouze" dobře rozepsanou zprávou z černé kroniky. Věcnou. Ale její síla spočívá právě v oné klidné, všední věcnosti, protože ta jí dodává ona postupně se otvírající ústa čtenářova:) Nečekejte skvost, ale... nakonec, může se to stát i vám....

Na závěr svého výboru zařadil Jan Zábrana dnes už vousatou klasiku, Langelaanovu Mouchu, horor s (nejen) frankensteinovským rozměrem. Známý příběh o vědci, který doplatil na svou posedlost výzkumem, není ani tak soustředěn filosofujícím směrem (byť kdo chce, může si takové poselství mezi řádky klidně najít!), daleko spíš v sobě umně kombinuje spektrum literárních odvětví s cílem vyvolat napětí a koncentrovat hrůzu upřením pozornosti na marný zápas s děsivou situací. A jak to tak bývá, nejkrutější je samotný závěr!

Textem, kterým jsem čtení Lupičů mrtvol zakončil, je kapitola z románu Kůže italského publicisty a spisovatele Curzia Malaparta (vlastním jménem Kurta Ericha Suckerta). Chronologicky jí sice náleží místo mezi Faulknerem a Waughem, kam ji Zábrana také zařadil, zasáhla mě ovšem natolik, že jsem se rozhodl zdůraznit ji umístěním na závěr tohoto malého přehledu. Přiznám se, že tak jako Zábrana dlouho váhal s jejím uvedením ve sbírce hororových textů (z důvodů především etických), váhal jsem i já s jejím přečtením (z důvodů pochybností ne nepodobných těm Zábranovým). Curzia Malaparta proslavily jeho dva romány - Kaput a Kůže, které jsou jakousi reflexí Evropy druhé světové války. První, napsaný z pohledu německé strany, se dokonce dostal na Index Librorum Prohibitorum katolické církve (jak příznačné). Otřesnost zážitků z Ukrajiny, kam se jako korespondent Malaparte za války dostal, pak našla umělecký tvar i ve zmíněném textu Černý vítr. Fascinující je především lyrizující jazyk a obsah, do kterého tak brutálně vpadne téměř surreálná scéna, na kterou jsme sice od úvodu vzrůstající temnotou připravováni, která je však natolik neuvěřitelná, že šok z ní není ničím zmenšen, naopak je možná takovou "přípravou" ještě umocněn. Propojení "ruské lyriky" s brutální neurvalostí doby dalo Malapartově textu až osudově apokalyptický nádech.

Hrůza má prostě miliony tváří. A i když jednou z nich je podle mě i obálka Lupičů mrtvol (bohužel), nenechte se odradit. Myslím, že nebudete litovat. I když, jak se to vezme...:)

pátek, dubna 20, 2007

Studie, eseje, recenze XII: Problémy sémantiky

Dnes se skrze pavučiny internetu a obvody obrazovek monitorů rozzářilo do světa druhé (téměř kompletní) číslo on-line dvouměsíčníku pro sémiotiku Crabtree. Zahalené v novém designu obsahuje studii Vítka Gvoždiaka o Peircově klasifikaci znaků, práci Michala Kříže Strukturalita struktury, recenzi Dana Faltýnka na knihu Člověk - řeč - poznání autora Jana Kořenského a recenzi knihy Ladislava Tondla Problémy sémantiky, kterou jsem sepsal já (zde ke stažení ve formátu [PDF] ). V pondělí zkompletuje číslo překlad jedné ze studií Jurije Lotmana v podání Nadi Brázdilové. Pokud zabrousíte, přeju příjemné počtení.

...Jak už bylo řečeno, jádrem Tondlovy práce je problematika sémantická traktována optikou formalizovaných jazyků logiky, ale autorovým skutečným vkladem je, podle mého názoru, pokus o permanentní interakci a integraci logické sémantiky s širší oblastí sémiotiky a teorie informace a kybernetiky – to vše pod zorným úhlem procesů komunikace! Významným impulzem a inspiračním zdrojem jsou mu především výsledky Carnapovy, zejména jeho pojem sémantické informace. Právě tuto dimenzi – dimenzi vztahu významu, informace a komunikace se Tondl pokouší sám rozpracovávat...

Z věd o jazyce XI: O člověku, stroji a rozumění

Centrálu tvoří počítač s velkou schopností učit se. Příliš průhledné, běžné, často se vyskytující přirovnání nebo kryptonymy má v paměti nepochybně zkatalogizované. Postačí, aby se daná narážka objevila dvakrát, třikrát v různých kontextech - a už ji počítač pochopí. Šifrovaný jazyk, který zde používají lidé pro sdělování důvěrných informací, musí být proto dynamickým, proměnlivým, trvale neexistujícím, ale vznikajícím a mizejícím během hovoru, efemérním, dočasným systémem narážek, odvolávajícím se na paměť a erudici, pronikavost a schopnost asociovat. Mohou jej tedy užívat pouze lidé, jejichž inteligenci se není schopen vyrovnat ani dokonalý umělý systém.

[Janusz A. Zajdel, Edenie, 1984]

pondělí, dubna 16, 2007

Z věd o jazyce X: O cestě k významům 1

V psychologii může člověk behaviouristou být nebo nebýt, ale v lingvistice nemá na vybranou.

[Willard Van Orman Quine, Hledání pravdy, 1990]

pátek, dubna 13, 2007

Simpsonovi a intertextualita

Žijeme v ikonické době. Když svým studentům na hodinách Úvodu do obecné jazykovědy vysvětluji mimořádně zajímavý textový jev nazývaný intertextovost/intertextualita, používám proto častokrát jako příklady ukázky z různých filmů. Postmoderní filmaři (např. Jim Jarmusch) k tomu svou tvorbou přímo vyzývají, navíc je větší pravděpodobnost, že se budu moc o znalost takových "textů" při výkladu opřít. Opravdovou promyšlenou (!) pokladnicí odkazování a variací jsou ale např. i takoví The Simpsons, v nichž se to filmovou intertextualitou přímo hemží. Někdy je hravě samoúčelná, někdy promyšlená. Častokrát je explicitní, já mám ale rád především tu tichou, nenápadnou a skrytou. Když jsem dnes sledoval několik dílů 14. sezóny, už jsem neodolal, protože jsem v nich zaregistroval pár odkazů pro fajnšmekry (a šťastlivce:)). Byly nekřiklavé, a o to sympatičtější. Naštěstí jsem nebyl jediný, takže můžu nabídnout jeden z nich (Strong Arms of the Ma) v "youtube" verzi. Scéna citující Coppolova Kmotra (konkrétně první polovina ukázky) je naprosto úžasná. Když potom později Marge ve stejném dílu zdemoluje hospodu U Vočka, zazní nad obrazem absolutní zkázy a destrukce krátce hudební motiv ze Stoneova slavného Platoon (Četa) - Adagio pro housle Samuela Barbera. A významy se začínají proplétat....

Four Winds Bar II: O těch z hvězd

Tímhle textem možná měla rubrika Four Winds Bar začínat. Už letitá píseň Astronomy od hodně podivné americké kapely Blue Öyster Cult je, jak napsal Apache v jednom článku na svém blogu, "úžasně melodická kompozice, vznosný hymnus plný zneklidňujících (lovecraftovských) obrazů". Weird, weird tale.....

Clock strikes twelve and moondrops burst
Out at you from their hiding place
Like acid and oil on a madman’s face
His reason tends to fly away
Like lesser birds on the four winds
Like silver scrapes in May
And now the sands become a crust
Most of you have gone away

Come Susie dear, let’s take a walk
Just out there upon the beach
I know you’ll soon be married
And you’ll want to know where winds come from
Well it’s never said at all
On that map that Carrie reads
Behind the clock back there you know
At the Four Winds Bar

Four winds at the Four Winds Bar
Two doors bought and windows barred
One door to let to take you in
The other one just mirrors it

Hellish glare and inference
The other one’s a duplicate
The Queenly flux, eternal light
Or the light that never warms
Yes, the light that never, never warms
Or the light that never
Never warms
Never warms
Never warms

The clock strikes twelve and moondrops burst
Out at you from their hiding place
Miss Carrie nurse and Susie dear
Would find themselves at the Four Winds Bar

It’s the nexus of the crisis
And the origin of storms
Just the place to hopelessly
Encounter time and then came me

Call me Desdinova
Eternal light
These gravely digs of mine
Will surely prove a sight
And don’t forget my dog
Fixed and consequent

Astronomy
A star

čtvrtek, dubna 05, 2007

Digging the Grave

Před několika lety jsem s pár přáteli páchal guerillovou činnost na poli česko-slovenského hororu. Základnou nám byl i-netový magazín Hlboký hrob, který "sa počas svojej existencie venoval predovšetkým vydávaniu pôvodnej tvorby z oblasti humoru a hororu (ideálne kombinácii oboch) vo forme poézie, poviedok, komiksov, hudby a mnohých ďalších; bol organizátorom troch (ukončených) ročníkov literárnej súťaže Béla," měl svoji recenzní rubriku, sekci věnovanou recepci hororu v pohádkách a mytologiích celého světa atd. atd. Ve své době byl v rámci žánru uznávaným periodikem, a to navzdory (nebo snad díky?) své zjevné svébytnosti (viz např. - personálně však trochu zavádějící - hodnocení A. Kudláče na serveru Pevnost). Postupem času (někdy v průběhu roku 2004) se však naše aktivity začaly z různých důvodů přesouvat jinam a HH zmizel v tichém a smutném zapomnění, podobně jako Béla Lugosi v půvabném snímku Tima Burtona Ed Wood. V současné době však v rámci občanského sdružení Mastodont pracujeme na nové verzi Hlbokého hrobu, snad trochu sofistikovanější, každopádně jiné. Symbolickým mostem mezi starým a novým Hrobem se stala před nedávnem vydaná povídková sbírka Neželané dedičstvo po neobľúbenom strýkovi, která má zachytit ducha Hrobu v letech jeho první slávy:)
So: Nevermind the grave, here is Mastodont!

neděle, dubna 01, 2007

Cursus finis Africae XVIII: sci-fi, sci-fi...sci-fi

Jak napsal jednou Vítek, je to smutný pohled dívat se na svůj dlouho pořádně neaktualizovaný blog. Zavalila mě spousta neodkladné práce: ke klasické výuce a snaze načítat literaturu k disertaci přibylo organizování tří konferencí a především příprava projektu akreditace nového studijního oboru. Žít se v tom zmatku a spěchu dalo, psát ale ne. Přitom je o čem. Přečetl jsem pár zajímavých povídek (většinou kolem druhé v noci), jeden fantastický román (v podobném čase, jen těch nocí bylo víc), viděl výborné i slušné filmy, zjistil pár moc zajímavých věcí z oboru a začal pracovat na jednom (snad nadějném) projektu. Takže popořádku.
Už dávno bohužel neplatí, že knihy, které kupuju, stíhám beze zbytku číst. Dvě nově koupené dvoumetrové knihovny, které pohltily po bytě se kupící hromady svazků, jsou mi němým svědkem, ale alespoň je z čeho vybírat. O odborné literatuře raději pomlčím, úplně stačí beletrie. Jako bych tušil dny příští, zmlsaný Kingovými Nezbytnými věcmi a Marquézovými Sto roky samoty jsem zatoužil po na dlouho zřejmě posledním románovém tvaru. Když jsem v antikvariátu uviděl Simmonsovy Hyperion a Pád Hyperionu, ani jsem se nedíval na ceny.
Dan Simmons patří k zázračným dětem moderní sci-fi a o hyperionské tetralogii, nazývané někdy Hyperion Cantos (součástí je kromě zmíněných ještě Endymion a Vzestup Endymionu), toho bylo úměrně tomu řečeno. Katapultovala ho to mezi hvězdy žánru a myslím, že v případě samotného Hyperionu zcela právem. Kniha získala v roce 1990 Huga a proklamované srovnání s Dunou Franka Herberta (mojí asi nejoblíbenější sci-fi) zase tak moc nekulhá (byť jsou to knihy jinak po čertech rozdílné).

"Na planetě zvané Hyperion, mimo dosah zákonů Hegemonie Člověka, čeká bytost zvaná Štír. Někteří ho uctívají. Někteří se ho bojí. A někteří přísahají, že ho zničí. V údolí Hrobek Času se obrovské Artefakty s neznámým obsahem pohybují proti proudu času. Štír čeká. V předvečer Armaggeddonu, kdy se celá Galaxie připravuje k válce, se sedm poutníků vydává na poslední Pouť na Hyperion, aby nalezli odpovědi na nevyřešené hádanky svých životů. Každý v sobě nese zoufalou naději - a strašné tajemství. A jeden z nich možná drží v rukou osud celého lidstva..."


Je zvláštní, že v tom krátkém textu z přebalu se kupodivu opravdu podařilo zachytit hlavní rysy rozsáhlé Simmonsovy knihy: podivně zneklidňující tajemství (Štír, Hrobky Času, Artefakty), oduševnělou básnivost a lyričnost jeho jazyka (odkaz na Hyperion anglického básníka Johna Keatse, motiv několika poutníků), patos (osud lidstva v předvečer blížícího se Armaggeddonu) i rozmáchlou a propracovanou epičnost příběhu (rozprostřeného po různých koutech celé Galaxie). Toto neuvěřitelně tajemné a vzrušující, monumentálně rozvržené divadlo osudů, které Dan Simmons rozehrál, mě dokonale uchvátilo. Poučen klasickou literaturou vytvořil Simmons intelektuálně bohaté a pečlivě promyšlené drama plné nápadů, zajímavých postav, napsané bohatým jazykem autora s neméně bohatou imaginací. Šest příběhů vyprávěných cestou k Hrobkám Času zrcadlí šest zvláštních osudů, které kladeny přes sebe vytvářejí stále ostřejší, ale o nic méně zahadnější obraz nad-příběhu, do nějž jsou osudově vpleteny. Simmons ohromně organicky mísí cosi neuchopitelně archaického, křehkého a melancholického (skrze Keatsovu postavu, básníkovy vzpomínky na starou Zemi, cestování kololodí nebo Yggdrasillem novodobých Templářů) s cyberpunkovými i "zlatými" sci-fi motivy a dokáže hlubokému a místy meditativnímu a filosofujícímu dílu dát strhující dějovost. Domnívám se, že především díky své nevšední obraznosti, velkému intelektuálnímu zázemí a schopnosti vystavět skvělou zápletku tak dokázal napsat jeden z nejlepších sci-fi románů, jaké kdy vznikly.
Druhým románem, shodou okolností také koncipovaným jako soubor propojených povídek (byť na jiném základu), bylo o téměř 40 let starší Město Cliffora D. Simaka (vyšlo u nás už jednou pod názvem Když ještě žili lidé). Simak patří svojí tvorbou do období přelomu Zlatého věku sci-fi a jeho jméno je spojováno především s Astounding Johna W. Campbella. Město (1952) však v sobě už nenese technologický optimismus 40. let, ale ztělesňuje rozvoj sci-fi směrem k hranicím ambiciózní literatury s filosofujícím přesahem. I když mě ne všechny povídky ze souboru zaujaly, myslím, že je z Simakova Města patrné přerod, kterým žánr v té době procházel, a minimálně proto je dobré Město znát. Přestože Simak pracuje s mým oblíbeným motivem "kroniky" světa/krajiny opouštěných člověkem, nedokázal jsem se do jeho povídek pořádně "začíst". I přes zajímavé nápady se mi nakonec svět Města zdál příliš bezbarvý a jeho hrdinové byli až příliš figurami fabule spíš než živými bytostmi.
Většinou však zbýval čas jen na povídky. Stejnojmenné Město (antologie Tunel do věčnosti), tentokrát však od Raye Bradburyho, je půvabně ledovou hříčkou o trpělivě očekávané pomstě a působí opravdu jako chirurgický řez. Bradbury je prostě stylistický kouzelník. Konečně jsem přečetl také jednu z nejslavnějších povídek Roberta Heinleina - svižně, zručně a jistě napsan Cesty se musí hýbat (antologie Síň slávy: nejlepší sci-fi povídky 1929-1946). Z Heinleinových kusů vystupuje zjevné zvládnutí řemesla, smysl pro vtip, promyšlenost a jakási podivně přitažlivá jistota. Tu vtěluje do svých hrdinů (např. také v Měsíc je drsná milenka), ale podporuje ji i úsečným, "propočítaným" akčním stylem psaní. Zkrátka Heinlein je naprosto oprávněně jedním z oněch starých Mistrů!
Podobně svěže působila i povídka dalšího z příslušníků éry Zlatého věku (byť trochu mladšího), Larryho Nivena. Neutronová hvězda, oceněná v roce 1967 Hugem, stylově odpovídá tzv. hard sci-fi, ale i přes technický akcent neztrácí nic na vtipu, výborně načasovaných pointách a motivech a skvělém závěru. Pokud Hugo Gernsback toužil po sci-fi představující vědu v hávu dobrodružství, měl by z Nivenových kusů radost (stejně skvělý je také např. Nivenův Nestálý měsíc; Hugo 1972).
Zaujala mě i povídka Roberta Sheckleyho Zvedá se vítr z antologie Tunel do věčnosti. Výborně vypointované (ani ne tak nápadem, jako tím nevyřčeným) krátké drama s poměrně jednoduchou zápletkou je sice důkazem především Sheckleyho řemeslné zručnosti, ale pro mě taky potvrzením, že Robert Sheckley je doma někde na pomezí žánru sci-fi a hororově laděné černé grotesky (viz např. jeho famózní kratičkou novelu Strach v noci).
Přiznám se, že mě příliš nezaujala mezi scifisty slavná Aréna Fredrica Browna (řazené mezi nejlepší povídky sci-fi do roku 1964) ani Nemesis dalšího z velkých jmen, A. C. Clarka. Obě mi vyznívaly příliš do ztracena a chyběl mi v nich moment napětí nebo překvapení, který by kompenzoval myšlenkovou... no, řekněme střídmost. Což především u Clarka překvapí.
Zajímavé pro mě bylo seznamování s dílem Henryho Kuttnera, velmi záhy zesnulého, nadaného autora (např. slavné Chrudošiví jsou Borolové) volně přecházejícího, tak jako mnoho další autorů, mezi sci-fi a hororem. Jeho vynikající povídka Byl to démon mě zaujala už před delším časem, a přestože ani Zlo, které známe, ani Absolon (obě z Čarovného světa Henry Kuttnera) nedosáhly oné hrůznosti, dokázal i v nich Kuttner (skrze jinak poměrně jednoduché zápletky) zachytit ten děs z prchavých zatmění zla dobývajícího se do našich myslí nebo deroucího se z nich ven...
Klasický horor jsem naopak na čas odložil, a to s jedinou výjimkou - stále víc a víc se mi pod kůži zarývá psaní Edgara Allana Poea. Jeho promyšlené a dobře na efekt spočtené novelky jsou nejen klasikou žánru, ale také vzrušujícím učebním textem dobré hororové povídky. Slavný Sud vína amontilladského nebo povídky Předčasný pohřeb či Muž z davu (jako vystřižená od Richarda Weinera) žhnou uhrančivou silou chorých myslí, něčím, co jsem v podobné intenzitě nalezl zatím jen v některých povídkách pozdějších autorů východní Evropy: Eliadeho, A. K. Tolstého a Turgeněva. Poe nejspíš jako první dokázal sloučit směsici z lidových báchorek a klasické literatury a přetavit ji do dekadentně se šklebícího výrazu, majícího sice pevný tvar, a zároveň cosi neopakovatelně neuchopitelného. Jako by pro Poea fin de ciecle nastalo o půl století dříve...
Trochu nesoustavné, ale možná už to nikdy nebude lepší. U postele se povalují Kingovo Osvícení, antologie Vlak do pekla, Asimovovy Nadace a Nadace a říše, antologie Na vrcholu zlatého věku, k tomu Celistvá teorie lingvistických popisů, Neuropsychologie a Význam a komunikace.... Příště o filmech!