pátek, dubna 20, 2007

Studie, eseje, recenze XII: Problémy sémantiky

Dnes se skrze pavučiny internetu a obvody obrazovek monitorů rozzářilo do světa druhé (téměř kompletní) číslo on-line dvouměsíčníku pro sémiotiku Crabtree. Zahalené v novém designu obsahuje studii Vítka Gvoždiaka o Peircově klasifikaci znaků, práci Michala Kříže Strukturalita struktury, recenzi Dana Faltýnka na knihu Člověk - řeč - poznání autora Jana Kořenského a recenzi knihy Ladislava Tondla Problémy sémantiky, kterou jsem sepsal já (zde ke stažení ve formátu [PDF] ). V pondělí zkompletuje číslo překlad jedné ze studií Jurije Lotmana v podání Nadi Brázdilové. Pokud zabrousíte, přeju příjemné počtení.

...Jak už bylo řečeno, jádrem Tondlovy práce je problematika sémantická traktována optikou formalizovaných jazyků logiky, ale autorovým skutečným vkladem je, podle mého názoru, pokus o permanentní interakci a integraci logické sémantiky s širší oblastí sémiotiky a teorie informace a kybernetiky – to vše pod zorným úhlem procesů komunikace! Významným impulzem a inspiračním zdrojem jsou mu především výsledky Carnapovy, zejména jeho pojem sémantické informace. Právě tuto dimenzi – dimenzi vztahu významu, informace a komunikace se Tondl pokouší sám rozpracovávat...

Žádné komentáře: