neděle, října 29, 2006

Z věd o jazyce VIII: O filosofických kořenech lingvistiky

Filosofie je důležitá. Záleží na ní víc, než si mnozí lidé uvědomují, protože filosofické myšlenky, které se vyvinuly během staletí, vstupují do naší kultury v podobě světového názoru a ovlivňují nás tisíci různými způsoby. Na filosofii záleží také v akademickém světě, protože pojmové rámce, na nichž jsou založeny celé akademické disciplíny, mají obvykle své kořeny ve filosofii. Tyto kořeny jsou tak hluboké, že si je obvykle nikdo neuvědomuje. Zcela jistě to platí v mé disciplíně, lingvistice, ve které jsou klasická teorie kategorií a s ní spojené filosofické předpoklady natolik zažité, že se alternativní teorie zdají nemyslitelné. Jedním z mých cílů je ukázat, že klasická teorie kategorií není pro zkoumání přirozeného jazyka ani dalších aspektů myšlení dostačující a že potřebujeme nové filosofické předpoklady, abychom mohli vysvětlit jazykové jevy a další aspekty našeho kogntivního systému.

[G. Lakoff, Ženy, oheň a nebezpečné věci ]

Žádné komentáře: