čtvrtek, září 14, 2006

Noam Chomsky o jazyce... trochu jinak:)

Generativní gramatika představuje jednu z nejpropracovanějších a nejuznávanějších současných jazykovědných teorií - nebo ještě lépe, jeden ze základních lingvistických modelů přirozeného jazyka. Opírá se o vysoce formalizovaný aparát a implikuje mnoho netriviálních tvrzení o podstatě lidské schopnosti řeči obecně. Přesto - existují nepopiratelné důkazy, že i přes všechnu exaktnost a složitost není matematická lingvistika jen suchopárná věda a že její čelní představitelé si v některých situacích nezadají s Peterem Sellersem. Jedním z nich je podle mě interview Aliho G s Noamem Chomskym [ZDE]

Žádné komentáře: