pátek, května 05, 2006

Z věd o jazyce II: čtenář Chomského

Přesto však je, zdá se, jasné, že vysvětlovací adekvátnost pro popisnou sémantiku vyžaduje rozvinutí samostatné sémantické teorie [...], která se obírá takovými otázkami, které lze dnes sotva koherentně formulovat [...] Formulace obecné sémantické teorie, ať už jakéhokoli druhu, nezávislé na žádném jednotlivém jazyce, není nerozumným úkolem...
(N. Chomsky, Logický základ teorie jazyka)

Žádné komentáře: